S E S Term Es Obligat Manuel - firefish.co

uni europea viquip dia l enciclop dia lliure - la uni europea ue s la uni econ mica i pol tica de 28 estats independents localitzats majorit riament a europa es va establir en el tractat de maastricht el 7 de febrer de 1992 sobre els fonaments de la preexistent comunitat econ mica europea